Правила зарахування, прийому та перебування дітей у ДНЗ

Відповідно до статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту», громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.
Положенням про дошкільний навчальний заклад визначено, що прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року.
Документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):
*Заява батьків або особи, яка їх замінює.
* Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
* Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
* Свідоцтво про народження дитини.
Завідувач комунального дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад лише за наявності Направлення територіального віділлу освіти Комунарського району, виданого територіальним реєстратором, яке у подальшому зберігається в дошкільному закладі в особовій справі дитини.
При влаштуванні в дошкільний навчальний заклад гарантується надання пільг згідно із законодавством України.
Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра¬їни, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на-вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов-ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності.
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).
Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється у відповідності до п.12 «Положення про дошкільний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами).

Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ:

Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – з 7.00 до 8.00 та забирати до 19.00. Якщо Ви привели дитину після 8.00, вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приймальній кімнаті групи.
Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ за телефоном 769-80-22

Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб (сипу, розчосу, загноєння очей і ін.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).
Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.
Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.
Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.
Вносити плату за харчування до 10 числа кожного місяця.
Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Комментарии закрыты