Річний звіт

З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу (ясел – садка)№219 «Сонячний зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області

Ясир Лідії Леонідівни

про свою діяльність перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю за 2018 -2019 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла — садок) №219 «Сонячний зайчик» функціонує з 1972 року, знаходиться за адресою :вул.Комарова 23-А.

Діючих груп -11, із них: 2 групи – перед дошкільного віку, 9 груп – дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за 12-годинним режимом перебування дітей: з 07.00 до 19.00.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді дітей, їх розвитку, вихованні і навчанні    відповідно до вимог базового компоненту дошкільної освіти.

Зусилля педагогічного колективу в 2018 – 2019  навчальному році були спрямовані на вирішення наступних завдань:

 1. Продовжити впровадження інноваційних форм і методів щодо формування у дошкільників соціально-комунікативної компетенції через активізацію роботи педагогів за технологією проектного офісу.
 2. Удосконалювати педагогічну майстерність педагогів  через емпаурмент:  самостійне отримання знань, якісне виконання педагогічних функцій.
 3. Створення ефективного нетворкінгу між дошкільним закладом і батьківською громадськістю шліхо формування сучасного інформаційно-просвітницького простору.

На реалізацію річних завдань була спрямована діяльність всіх підструктур   процесу, система методичної роботи, різні форми навчання, управлінські рішення.

Навчально – виховний процес ДНЗ визначається  Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно освітньої програми «Я у Світі» навчально – методичними поібниками, затвердженими  МОН.

У  дошкільному  закладі  створено умови для реалізації державної політики:

 • Планомірно проводилася робота щодо покращення матеріально – технічної  бази та предметно – розвивального середовища у всіх вікових групах установи.
 • Робота з організації освітнього процесу носила науково- методичний і пошуковий характер проводилась цілеспрямовано згідно завдань та була побудована на діагностичній основі.;
 • У дошкільному закладі проводилась робота по виявленню особливостей фізичного та психічного розвитку кожної дитини, рівня адаптованості, засвоєння ключових знань, що дозволило впливати та темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно – розвивальну роботу разом з ІРЦ Комунарського району.
 • Педагогічний процес здійснювали педагоги з достатнім, хорошим та задовільним рівнем професійної компетентності і можливостей.Результати соціально – дидактичного аудиту відповідності засвідчили, що рівень кваліфікації за статичними підрахунками дорівнює нормі, рівень освіти – нормі, рівень стану педагогічної діяльності дорівнює нормі, рівень вікових меж — нормі, комплектація груп педагогами – нижче норми.

Підвищенню якості методичної роботи, майстерності педагогів у дошкільному закладі сприяли такі заходи: педагогічні ради, семінари – практикуми, конкурси, виставки, день педагогічної майстерності. Перевага віддавалася сучасним:  роботам динамічних груп за технологією проектного офісу. В умовах дефіциту педагогічних кадрів, загрози педагогічного вигоряння, системного дефіциту спеціалістів нам вдалося перетворити заклад дошкільної освіти на самонавчальну систему через впровадження технології проектного офісу. Адміністрація дошкільного закладу постійно піклувалася про створення психологічного  мікроклімату в колективі та сприяла налагодженню ефективної взаємодії педагогів з батьківською громадкісьтю. Показником цієї роботи є позитивний результат діяльності педагогічного колективу за річними завданнями.

До якісних показників ефективної роботи дошкільного навчального закладу у 2018 — 2019 н. р. належить:   

 • Технологія «Проектний офіс» — актуалізація знань педагогів, якісне впровадження інноваційних технологій, проектів: «Ранкові зустрічі», «Вчимося жити разом», «Гармонія кола».
 • Впровадження в роботу «динамічних груп» що дозволило відстежити системні зміни в освітній діяльності педагогів.

У дошкільному закладі продовжено роботу з дітьми за  методом «інтервізії».

 • Участь у районному етапі ІІІ міського конкурсу «Зірочки дошкілля» уномінації: «Ритмічні зірочки» — ІІІ місце у районному етапі , керівник Дюкар О. М.
 • Участь в обласному конкурсі «Перлинки Запорізького краю», керівник Книш Т. В.
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної творчості на пожежну та техногенну тематику, керівник Степова Л. Л.
 • Участь у районному Фестивалі дидактичних ігор та посібників « Інклюзіяв освіті»: ІІ та ІІІ місце у номінації «Дидактична гра», вихователь Степова Л. Л.
 • Участь у Проекті « Країна мрій» за підтримки депутата І. М. Чумаченка.

 

Управління навчально- виховним процесом здійснювалося відповідно до певних стандартів з урахуванням норм та принципів етики, моралі, права.  Основна увага в управлінській діяльності приділяється демократичним формам контролю, самоконтролю, самооцінці, творчим звітам. За наслідками контролю вживаються адекватні управлінські заходи:

 • видаються накази, результати перевірок обговорюються на педрадах, методичнах годинах, виробничих нарадах;
 • кращі працівники нагороджуються грамотами ДОН,ТВО, ДНЗ, Комунарської районної адміністрації, оголошуються подяки, премії.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя, здоров’я у процесі трудової діяльності, безпечні і здорові умови праці, а також створення здорових та безпечних умов для навчання та виховання дітей визначені згідно вимог Кодексу України про працю, Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виробничого процесу в установах закладів освіти.

На основі Закону України «Про дорожній рух» №2953-12 від 28.01.2003 р. вивчено та розроблено план роботи щодо профілактики дорожньо – транспортного травматизму.  На кожного працівника є посадова інструкція , інструкція з з охорони праці.

Згідно річного плану в ДНЗ проведено місячник  безпеки у дошкільному закладі: розроблені заходи , згідно заходів проведені заняття, тренування з евакуації, розваги з дітьми, підготовлено інформаційні матеріали для батьків, поповнено дидактичний матеріал, дитячу літературу, поліграфічні ігри  з даної проблеми.

У 2018-2019 навчальному році  не  зареєстровано   випадків  дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Але, якщо такі випадки мають місце, то за результатами НВ проводиться розслідування. Кожний випадок підлягає детальному вивченню з метою попередження. В ДНЗ ведеться необхідна документація згідно нормативних вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей і працівників.

З метою забезпечення кращих умов для виховання та навчання дітей, адміністрація ДНЗ встановлює взаємозв’язок з соціальним середовищем: громадськими організаціями та закладами (бібліотека, школа, музична школа та інше).

Згідно з Конвенцією прав дитини в ДНЗ здійснюється соціальний захист прав дитини, соціальна підтримка дітей з малозабезпечених сімей, сімей тимчасово переміщених осіб.  52 дитини із сімей пільгових категорій забезпечено безкоштовним харчуванням. В закладі ведеться планова робота щодо збереження та захисту прав та гідності дітей у сім’ях та в дошкільному закладі.

Педагоги знайомлять батьків з чинним законодавством, спрямованим на виконання батьківських обов’язків та забезпечення прав дитини, охорони дитинства.

Харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 (1591 – 2004-п) „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”.

Аналіз стану організації харчуваннядітей в ДНЗ свідчить про наступне: — харчування по калорійності склало – 93%.

Виконання норм харчування  (І квартал 2019р.): білки -94%,жири – 92%, вуглеводи – 96%.

На 100% виконани норми використання майже усіх продуктів. Не в повному обсязі виконано норми з таких продуктів харчування: фрукти- 70%,    сир кисломолочний – 62%,    молоко – 58%. Причиною такого дисбалансу є  коливання цін на  продукти харчування на ринку.

Питання організації харчування в дошкільній установі систематично заслуховуються на загальних зборах колективу закладу, засіданнях експертної групи по харчуванню, батьківського комітету.

Медичну  роботу в ДНЗ здійснює сестра медична старша. Але з жовтня 2018 року у ДНЗ сестра медична відсутня. Тимчасово, за сумісництвом, роботу виконувала сестра медична з дієтичного харчування. Вона здійснюла   контроль за виконанням санітарно – протиепідемічного режиму в ДНЗ,проводила моніторинг дослідження стану здоров’я дітей, моніторинг  вакцинація. Організація медичної роботи відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам санітарно – епідемічного та медичного контролю.

У ДНЗ виконуються   санітарно – гігієнічні норми, вимоги. Планомірно ведеться робота  з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей.

У 2018 – 2019 н.р.   матеріально — технічна база ДНЗ продовжувала поповнюється не тільки  за рахунок фінансування батьків, а що найголовніше, за системною, активною та дієвою підтримкою Запорізької міської ради.

Насамперед, в 2018 році було здійснено поточний ремонт харчоблоку на суму 250000 грн, ремонт двох ганків та цоколю на суму 110000 грн. Здійснено якісну підготовку до опалювального періоду ( промивку системи опалення). Здійснено перевірку технічного стану вогнегасників. З території закладу видалено усі аварійні дерева, здійснено кронування тих, що становили небезпеку. Заклад зараховано до програми термомодернізації на 2020 рік. Це дозволить вирішити низку глобальних питань щодо оснащення ДНЗ сучасним  енергообладнанням, заміни вікон, суттєву економію енергоносіїв.

Впродовж року, на виробничих нарадах розв’язували різні питання та виявляли резерви в роботі: потребує вдосконалення робота щодо контролю за економією енергоносіїв, щодо подальшого упорядкування території, постійний контроль за батьківською  платою за харчування.

Серед основних причин, що ускладнює функціонування  ДНЗ є економічні чинники.

Фінансування в неповному обсязі не дає змогу на належному рівні здійснювати  освітній  процес, зміцнювати матеріально-технічну базу, удосконалювати розвивальне середовище. На сьогодні заклад має низку завдань: оновлення розвивального середовища в групах, придбання комп’ютерної техніки, оновлення м’якого інентарю. Особливу увагу слід приділити  можливості заміни металевого ігрового обладнання на ділянках на сучасне, безпечне.

З метою демократизації та впровадження інноваційних методів управляння дошкільним навчальним  закладом активно впроваджується «Технологія інтегральної взаємодії учасників навчально-виховного процесу». Батьківський комітет закладу надає допомогу адміністрації у вирішенні основних питань матеріально – технічного забезпечення та організації навчально – виховного процесу. На засіданнях експертних груп розподіляються фінансові надходження з благодійного фонду «Магістр», створеного в ТВО Комунарського району, рахунок якого поповнюють батьки вихованців.   Щомісяця перед батьками відбувається   звітування щодо витрат з БФ «Магістр» через інформаційні куточки, сайт ДНЗ. Поповнення фонду ведеться за принципом  добровільності, а витрати — «необхідності» та «достатності». Завдяки батьківської підтримки в групах виконуються поточні ремонтні роботи, придбано меблі для начальних та ігрових посібників, придбано сучасний ігровий та начальний матеріал. Але, резервом в роботі керівника залишаються: залучення батьківської громадськості до управлінської діяльності ДНЗ через участь у громадських проектах, співпраця з депутатами міста щодо реалізації «Програми розвитку ДНЗ», участь у грантових програмах.

 

Комментарии закрыты